A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

How Great Our Joy-1 (Колко голяма нашата радост-1) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: A Christmas Story-1 (Коледна история-1)

While by the sheep we watched at night
Песни значение: Докато от овцете гледахме през нощта
Glad tidings brought an angel bright
Песни значение: Вести донесе Ангел светли

How great our joy
Песни значение: Колко е голяма радостта ни
(Great our joy)
Песни значение: (Голям нашата радост)
Joy, joy, joy
Песни значение: Радост, радост, радост
(Joy, joy, joy)
Песни значение: (Радост, радост, радост)
Praise we the Lord in Heaven on high
Песни значение: Ние славят Господ в небето на високо

This gift of God we cherish well
Песни значение: Този дар от Бога, ние ценим добре
(That ever by our hearts shall fill)
Песни значение: (Това някога от сърцата ни се запълване)

How great our joy
Песни значение: Колко е голяма радостта ни
(Great our joy)
Песни значение: (Голям нашата радост)
Joy, joy, joy
Песни значение: Радост, радост, радост
(Joy, joy, joy)
Песни значение: (Радост, радост, радост)
Praise we the Lord in Heaven on high
Песни значение: Ние славят Господ в небето на високо
Praise we the Lord in Heaven on high
Песни значение: Ние славят Господ в небето на високо

How Great Our Joy-1 (Колко голяма нашата радост-1) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс