A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-1 (Той държи всичко-1) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: No Changin' Us-1 (No Changin' Us-1)

Waiting for that other shoe to drop
Песни значение: Чакащи за други обувката да се откажа
And you swear this world's gonna come to a stop
Песни значение: И вие се кълне този свят ще се стигне до спиране
Drowning on dry land a can't come up for air
Песни значение: Удавяне на суха земя не може да излезе за въздух
Your knees are so weak and you look at that mountain
Песни значение: Коленете са толкова слаби и погледнете тази планина
Say there's no way over and no way around it
Песни значение: Казват, няма начин над и няма начин около него
And it feels like you're so far from home
Песни значение: И тя се чувства като сте толкова далеч от дома
Even God's not there
Песни значение: Дори Бог не е там
But
Песни значение: Но

Oh but every single sparrow flying
Песни значение: О, но всеки един врабче плаващи
And every broken soul that's crying
Песни значение: И всеки счупен душата, че плаче
He can see yeah you're in His reach
Песни значение: Той може да види да сте в ръка.
If He can hold an ocean back with one little shore
Песни значение: Ако той може да побере един океан назад с един малко бряг
Then what's all this worry and doubting for
Песни значение: Тогава какво е това притеснение и поставяне под съмнение за
Oh I believe He holds everything
Песни значение: О, аз вярвам той притежава всичко

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Песни значение: Когато е късно през нощта и сте вторачени в купчина от сметките
It don't add up and you don't know how it will
Песни значение: Той не надбавка и не знаете как ще
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Песни значение: Прилепени към майка си вяра с половинчати молитва
But you still don't know
Песни значение: Но все още не знаете
When the anchor man breaks in on your TV
Песни значение: Когато човек котва прекъсвания на вашия Телевизор
And says these times they won't be easy
Песни значение: И казва, че тези времена те няма да бъде лесно
And fear sets in and you wanna give in
Песни значение: И настъпва страх и искате да дадете
Just let it go
Песни значение: Просто го пусна
Oh let it go
Песни значение: О да го пусна

Every single sparrow flying
Песни значение: Всеки един врабче плаващи
And every broken soul that's crying
Песни значение: И всеки счупен душата, че плаче
He can see yeah you're in His reach
Песни значение: Той може да види да сте в ръка.
If he can hold an ocean back with one little shore
Песни значение: Ако той може да побере един океан назад с един малко бряг
Then what's all this worry and doubting for
Песни значение: Тогава какво е това притеснение и поставяне под съмнение за
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Песни значение: О вярвам, даже вярвам, че той притежава всичко, той притежава всичко
He Holds Everything-1 (Той държи всичко-1) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс