A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Believes in You-1 (Той вярва в ви-1) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: How You Live-1 (Как да живея-1)

You're not hearing the answers you've been praying for
Песни значение: Не сте като изслуша отговорите ви се моли за
You try and try, can't find an open door
Песни значение: Опитайте и опитайте, не може да намери една отворена врата
You're not seeing the miracles not a one in sight
Песни значение: Не виждате чудеса не един в очите
And the way you feel you sure need one tonight
Песни значение: И начина, по който се чувстваш сигурен трябва една тази вечер

Your faith is crumbling, your feet are stumbling
Песни значение: Вашата вяра се разпада, краката ви са пречка
It's so hard to believe in Him
Песни значение: Тя е толкова трудно да повярват в него

But He believes in you when you're at your weakest
Песни значение: Но той вярва в теб, когато сте в най-слабите си
And hope's still burning through the night but you can't see it
Песни значение: И надежда на все още гори през цялата нощ, но не можете да го видите
You know in your heart He loves you
Песни значение: Знаете ли в сърцето си той ви обича
But in those moments when you can't believe it's true
Песни значение: Но в тези моменти, когато не мога да повярвам, това е вярно
He believes in you
Песни значение: Той вярва в теб

Chin deep in the water you tried walking on
Песни значение: Брадичката дълбоко във водата се опита ходене на
And you reach for Him and you think He's gone
Песни значение: И достигнете за него и мислите, че той е отишло
He's still there beside you with His stubborn love
Песни значение: Той е все още там до вас с любовта си инат
No, He never left and He won't give up
Песни значение: Не, той никога не напуска и той няма да се откажат

He will protect you until you're rescued
Песни значение: Той ще ви предпази, докато вие сте спасени
Oh, there's nothing that He can't do
Песни значение: О няма нищо, че той не може да направи

'Cause He believes in you when you're at your weakest
Песни значение: Защото той вярва в теб, когато сте в най-слабите си
And hope's still burning through the night but you can't see it
Песни значение: И надежда на все още гори през цялата нощ, но не можете да го видите
You know in your heart He loves you
Песни значение: Знаете ли в сърцето си той ви обича
But in those moments when you can't believe it's true
Песни значение: Но в тези моменти, когато не мога да повярвам, това е вярно
He believes in you
Песни значение: Той вярва в теб

You know in your heart He loves you
Песни значение: Знаете ли в сърцето си той ви обича
But at those moments when you can't believe it's true
Песни значение: Но в такива моменти, когато не мога да повярвам, това е вярно
He believes in you
Песни значение: Той вярва в теб
He believes in you, He believes in you
Песни значение: Той вярва в себе си, той вярва в теб

He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб

He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб


He Believes in You-1 (Той вярва в ви-1) Текстове на песни He Believes in You-1 (Той вярва в ви-1) Текстове на песни-2 He Believes in You-1 (Той вярва в ви-1) Текстове на песни-3 He Believes in You-1 (Той вярва в ви-1) Текстове на песни-4
Тази страница е проектирана да предоставя текстове на песни на Той вярва в ви-1, които се събират в албум на Как да живея-1, създаден от певец Точка на Грейс. Можете да прочетете следната текстова версия на Той вярва в ви-1. Ако се интересувате от други песни в същия албум, моля, кликнете върху Той вярва в ви-1. За да намерите изчерпателен списък от албуми от същия певец, просто щракнете върху Точка на Грейс. Ако обичате такива текстове на песни, можете да добавите тази страница към любимите си. За удобство можете също да изтеглите графична версия на Той вярва в ви-1 за печат или да я споделите с приятелите си чрез имейл, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, кнт и др. В края на тази страница ще видите текстовете на песните на Той вярва в ви-1 в други 42 езици, включително арабски, чешки, датски, немски, гръцки, фински, френски, иврит, унгарски, италиански, японски, корейски, холандски, норвежки, полски, португалски, Румънски, руски, тайландски и др. От една страна, моля, пишете ни, ако имате нужда от текстове на песни в PDF версия или искате да изтеглите MP3 на Той вярва в ви-1 безплатно. От друга страна, ако знаете за други песни, които не са включени в този албум, моля не се колебайте да се свържете с нас. Ще го включим по време на следващата актуализация на нашата база данни.

Повече албуми от Точка на Грейс