A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gone Are the Dark Days-2 (Отминали са тъмни дни-2) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Life, Love & Other Mysteries-2 (Живот, любов & други мистерии-2)

Words & music by gayla borders, jeff borders & phil maderia
Песни значение: Думи & музика от gayla граници, Джеф граници & Фил maderia
Be still my beating heart, love is whispering your name
Песни значение: Бъде все още сърцето ми бие, любов шепне името си
There were years stumbling in the dark
Песни значение: Имаше години, залитат в на тъмно
Fighting back the tears and pain
Песни значение: Борба с обратно сълзи и болка
But love has kept me safe and sound
Песни значение: Но любовта е запазил ме невредим и звук
Those days that seemed like endless nights cannot be found
Песни значение: Тези дни, че изглеждаше като безкрайни нощи не може да бъде намерен
They're behind me now
Песни значение: Те са зад мен сега

(chorus)
Песни значение: (припев)
Gone are the dark days
Песни значение: Gone са дните, тъмно
That had me so confused
Песни значение: Това са ми толкова объркан
Now I'm counting the tender ways
Песни значение: Сега аз съм броене нежни начини
That your love has broken through
Песни значение: Че любовта е избухнала през
And through these eyes no longer covered
Песни значение: И през тези очи вече покрити
I see love that's like no other love I've ever known
Песни значение: Виждам, любов, която е като друга любов съм известен
You'd think I'd know by now that your light will light my way
Песни значение: Ще мислите, че ще знаят от сега, че вашата светлина ще светне моя начин
But if I ever start to doubt and my strength begins to fade
Песни значение: Но ако някога започна да съмнение и силата ми започва да избледнява
I will be calling out to you
Песни значение: Аз ще се вика за вас
Each day you give reminds me that your love is true
Песни значение: Всеки ден ви даде ми напомня, че любовта е вярно
And it comes shining through
Песни значение: И се оказва, че грее чрез

(repeat chorus)
Песни значение: (повторение на припева)
And as the ages pass
Песни значение: И като възрасти преминават
Until I breathe my last
Песни значение: Докато дишам последния ми
I will be calling out to you
Песни значение: Аз ще се вика за вас
Each day you give reminds me that your love is true
Песни значение: Всеки ден ви даде ми напомня, че любовта е вярно
And it comes shining through
Песни значение: И се оказва, че грее чрез

(repeat chorus)
Песни значение: (повторение на припева)
And as the ages pass
Песни значение: И като възрасти преминават
Until I breathe my last
Песни значение: Докато дишам последния ми
I will be calling out to you
Песни значение: Аз ще се вика за вас
Each day you give reminds me that your love is true
Песни значение: Всеки ден ви даде ми напомня, че любовта е вярно
And it comes shining through
Песни значение: И се оказва, че грее чрез

(repeat chorus)
Песни значение: (повторение на припева)
Gone are the dark days
Песни значение: Gone са дните, тъмно
I saw the light
Песни значение: Видях светлина
I saw the light...
Песни значение: Видях светлината...
Gone Are the Dark Days-2 (Отминали са тъмни дни-2) Текстове на песни Gone Are the Dark Days-2 (Отминали са тъмни дни-2) Текстове на песни-2

Повече албуми от Точка на Грейс