A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Безстрашен сърцето-3) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: How You Live-1 (Как да живея-1)

For even the most trusting soul
Песни значение: За дори най-доверчиви душа
This world can be a scary place
Песни значение: Този свят може да бъде страшно място
So much that we can't control
Песни значение: Толкова много, че ние не може да контролира
In every moment that we face
Песни значение: Във всеки един момент, който сме изправени

When a thousand what ifs
Песни значение: Когато хиляда какво ifs
Whisper in our ears
Песни значение: Шепот в ушите ни
We remember who's we are
Песни значение: Ние помним кой е ние сме
And watch them disappear
Песни значение: И ги гледате изчезне

I wanna live with a fearless heart
Песни значение: Искам да живея с безстрашни сърце
Courage that's coming from trust in God
Песни значение: Смелост, която идва от доверие в Бог
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Песни значение: Тя е постоянно ме ръководни, че пътя може да изглежда тъмно
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Песни значение: Искам да живея, искам да живея с безстрашни сърце

There are worries chasing everyone
Песни значение: Има притеснения, гони всички
It's evident in times like these
Песни значение: Очевидно е, във времена като тези
But I have found the confidence that comes
Песни значение: Но аз открих доверие, което идва
From time I spend on my knees
Песни значение: От време прекарвам на колене

There's a truth I'm holding onto
Песни значение: Има една истина, аз съм стопанството върху
As these days unfold
Песни значение: Тъй като тези дни се развива
Greater is He, God is in you
Песни значение: По-голям е той, Бог е във вас
And hear it in the world
Песни значение: И го чуете в света

I wanna live with a fearless heart
Песни значение: Искам да живея с безстрашни сърце
Courage that's coming from trust in God
Песни значение: Смелост, която идва от доверие в Бог
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Песни значение: Тя е постоянно ме ръководни, че пътя може да изглежда тъмно
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Песни значение: Искам да живея, искам да живея с безстрашни сърце

He's my strength, He's my shelter
Песни значение: Той е моята сила, той е Моят подслон
He is with me all the way
Песни значение: Той е с мен докрай
He's my light and my salvation
Песни значение: Той е моя светлина и мое спасение
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Песни значение: От които съм се страх, на когото съм се страхува?

I wanna live with a fearless heart
Песни значение: Искам да живея с безстрашни сърце
Courage that's coming from trust in God
Песни значение: Смелост, която идва от доверие в Бог
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Песни значение: Тя е постоянно ме ръководни, че пътя може да изглежда тъмно, да

I wanna live with a fearless heart
Песни значение: Искам да живея с безстрашни сърце
Courage that's coming from trust in God
Песни значение: Смелост, която идва от доверие в Бог
It's constantly guiding me though the road is dark
Песни значение: Тя е постоянно ме ръководни, въпреки че пътят е тъмно
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Песни значение: Искам да живея, искам да живея с безстрашни сърце

With a fearless heart, with a fearless heart
Песни значение: С безстрашни сърце, с безстрашни сърце
With a fearless heart
Песни значение: С безстрашни сърце


Fearless Heart-3 (Безстрашен сърцето-3) Текстове на песни Fearless Heart-3 (Безстрашен сърцето-3) Текстове на песни-2

Повече албуми от Точка на Грейс