who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Busted-1 (Отпадна-1) Текстове на песни

Артисти: Roy Clark (Рой Кларк)

Албум: Makin' Music (Изкара музика)

My bills are all due and the baby needs shoes and I'm busted
Песни значение: Моите сметки са всички дължими и бебето се нуждае от обувки и аз съм отпадна
Cotton is down to a quarter a pound, but I'm busted
Песни значение: Памук е до една четвърт за паунд, но съм отпадна
I got a cow that went dry and a hen that won't lay
Песни значение: Аз имам една крава, че отиде сухо и една кокошка, която няма да снасят
A big stack of bills that gets bigger each day
Песни значение: Голяма купчина от сметките, които получава по-големи всеки ден
The county's gonna haul my belongings away cause I'm busted.
Песни значение: На окръг ще да тегли ми вещи далеч причина аз съм отпадна.

I went to my brother to ask for a loan cause I was busted
Песни значение: Аз отидох на брат ми да попитам за заем кауза е счупена
I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted
Песни значение: Мразя да просят като куче без костите му, но аз съм отпадна
My brother said there ain't a thing I can do,
Песни значение: Брат ми каза, там не е нещо, което мога да направя,
My wife and my kids are all down with the flu,
Песни значение: Жена ми и децата ми са всички надолу с грип,
And I was just thinking about calling on you 'cause I'm busted.
Песни значение: И аз просто мисля за призоваване на вас, защото аз съм отпадна.

Well, I am no thief, but a man can go wrong when he's busted
Песни значение: Ами аз съм не крадец, но един човек може да се объркат, когато той е счупен
The food that we canned last summer is gone and I'm busted
Песни значение: Храната, която сме консерви миналото лято е отишла и аз съм отпадна
The fields are all bare and the cotton won't grow,
Песни значение: Полетата са всички голи и памук няма да растат,
Me and my family got to pack up and go,
Песни значение: Мен и моето семейство трябва да опаковам и да отидете,
But I'll make a living, just where I don't know cause I'm busted.
Песни значение: Но аз ще направя един живот, само където не знам причината, аз съм отпадна.

I'm broke, no bread, I mean like nothing,
Песни значение: Аз съм счупи, няма хляб, искам да кажа като нищо,
Busted-1 (Отпадна-1) Текстове на песни
Тази страница е проектирана да предоставя текстове на песни на Отпадна-1, които се събират в албум на Изкара музика, създаден от певец Рой Кларк. Можете да прочетете следната текстова версия на Отпадна-1. Ако се интересувате от други песни в същия албум, моля, кликнете върху Отпадна-1. За да намерите изчерпателен списък от албуми от същия певец, просто щракнете върху Рой Кларк. Ако обичате такива текстове на песни, можете да добавите тази страница към любимите си. За удобство можете също да изтеглите графична версия на Отпадна-1 за печат или да я споделите с приятелите си чрез имейл, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, кнт и др. В края на тази страница ще видите текстовете на песните на Отпадна-1 в други 42 езици, включително арабски, чешки, датски, немски, гръцки, фински, френски, иврит, унгарски, италиански, японски, корейски, холандски, норвежки, полски, португалски, Румънски, руски, тайландски и др. От една страна, моля, пишете ни, ако имате нужда от текстове на песни в PDF версия или искате да изтеглите MP3 на Отпадна-1 безплатно. От друга страна, ако знаете за други песни, които не са включени в този албум, моля не се колебайте да се свържете с нас. Ще го включим по време на следващата актуализация на нашата база данни.

Повече албуми от Рой Кларк