A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-76 (Синьо небе-76) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: Free to Fly (Свободен да летя)

On days of gray
Песни значение: В дните на сивото
When doubt clouds my view
Песни значение: Когато съмнение облаци мое мнение
It's so hard to see past my fears
Песни значение: Тя е толкова трудно да се види миналото моите страхове
My strength seems to fade
Песни значение: Силата ми изглежда избледняват
And it's all I can do
Песни значение: И това е всичко което мога да направя
To hold on, 'til the light reappears
Песни значение: Да държи, по-рано от светлина се появява отново
Still, I believe though some rain's bound to fall
Песни значение: Все пак аз вярвам, че някои дъжд на обвързани да падне
That you're here next to me
Песни значение: Че си тук до мен
And you're over it all
Песни значение: И ти си над всичко

[Chorus]
Песни значение: [Хор]
Lord, the sky's still blue
Песни значение: Господи небето е все още сините
For my hope is in you
Песни значение: За надеждата ми е във вас
You're my joy
Песни значение: Ти си моята радост
You're the dream that's still alive
Песни значение: Вие сте в сън, който е все още жив
Like the wind at my back
Песни значение: Като вятър в гърба ми
And the sun on my face
Песни значение: И слънцето върху лицето ми
You are life
Песни значение: Вие сте живот
You're grace
Песни значение: Вие сте Грейс
You are blue skies
Песни значение: Вие сте синьо небе
You're my blue skies
Песни значение: Вие сте ми синьо небе

When nights are long
Песни значение: Когато нощите са дълги
Seems the dark has no end
Песни значение: Изглежда тъмно е няма край
Still we walk on in light of the truth
Песни значение: Все още ходим в светлината на истината
For waiting beyond
Песни значение: За изчакване отвъд
Where the morning begins
Песни значение: Където сутринта започва
Is the dawn, and you're mercy anew
Песни значение: Е зората, и вие сте милост наново
Oh, to believe we're alive in you're love
Песни значение: О, да вярваме, ние сме жив в себе си любов
There is so much to see
Песни значение: Има толкова много да се види
If we keep looking up
Песни значение: Ако ние държа да търсите

[Chorus]
Песни значение: [Хор]

You fill the heavens with hope and a higher love
Песни значение: Запълни небето с надежда и по-високи любов
A picture, a promise for life
Песни значение: Картина, обещание за живот
Blue Skies-76 (Синьо небе-76) Текстове на песни Blue Skies-76 (Синьо небе-76) Текстове на песни-2
Тази страница е проектирана да предоставя текстове на песни на Синьо небе-76, които се събират в албум на Свободен да летя, създаден от певец Точка на Грейс. Можете да прочетете следната текстова версия на Синьо небе-76. Ако се интересувате от други песни в същия албум, моля, кликнете върху Синьо небе-76. За да намерите изчерпателен списък от албуми от същия певец, просто щракнете върху Точка на Грейс. Ако обичате такива текстове на песни, можете да добавите тази страница към любимите си. За удобство можете също да изтеглите графична версия на Синьо небе-76 за печат или да я споделите с приятелите си чрез имейл, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, кнт и др. В края на тази страница ще видите текстовете на песните на Синьо небе-76 в други 42 езици, включително арабски, чешки, датски, немски, гръцки, фински, френски, иврит, унгарски, италиански, японски, корейски, холандски, норвежки, полски, португалски, Румънски, руски, тайландски и др. От една страна, моля, пишете ни, ако имате нужда от текстове на песни в PDF версия или искате да изтеглите MP3 на Синьо небе-76 безплатно. От друга страна, ако знаете за други песни, които не са включени в този албум, моля не се колебайте да се свържете с нас. Ще го включим по време на следващата актуализация на нашата база данни.

Повече албуми от Точка на Грейс