A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are a Runner and I Am My Father's Son (Du är en Runner och jag är min fars Son) Låttexter av

Konstnärer: Wolf Parade (Wolf Parade)

Albumet: Apologies to the Queen Mary (Ursäkter till Queen Mary)

I got a number on me
Låttexter av vilket innebär: Jag fick ett nummer på mig
I got a number
Låttexter av vilket innebär: Jag fick ett nummer
Won't make it through the high noon sun
Låttexter av vilket innebär: Kommer inte göra det genom sheriffen solen
Well I am my father's son
Låttexter av vilket innebär: Tja är jag min fars son
And I am my father's son
Låttexter av vilket innebär: Och jag är min fars son
His bed is made
Låttexter av vilket innebär: Hans säng är gjord

And I was a hero
Låttexter av vilket innebär: Och jag var en hjälte
Early in the morning
Låttexter av vilket innebär: Tidigt på morgonen
I ain't no hero
Låttexter av vilket innebär: Jag är inte ingen hjälte
In the night-
Låttexter av vilket innebär: I natt-
I am my father's son
Låttexter av vilket innebär: Jag är min fars son

And I'll build a house inside of you
Låttexter av vilket innebär: Och jag ska bygga ett hus inom dig
I'll go in through the mouth
Låttexter av vilket innebär: Jag ska gå genom munnen
I'll draw three figures on your heart
Låttexter av vilket innebär: Jag ska Rita tre siffror på ditt hjärta
One of them will be me as a boy
Låttexter av vilket innebär: En av dem kommer att vara mig som en pojke
One of them will be me
Låttexter av vilket innebär: En av dem kommer att vara mig
One of them will be me watching you run
Låttexter av vilket innebär: En av dem blir mig tittar du kör
Watching you run
Låttexter av vilket innebär: Tittar du kör
Into the high noon sun
Låttexter av vilket innebär: In i sheriffen solen
Watching you run
Låttexter av vilket innebär: Tittar du kör
Farther than guns will go
Låttexter av vilket innebär: Längre än vapen kommer att gå
You are a runner
Låttexter av vilket innebär: Du är en runner
With a stolen voice
Låttexter av vilket innebär: Med stulna röst
And you are a runner
Låttexter av vilket innebär: Och du är en runner
And I am my father's son
Låttexter av vilket innebär: Och jag är min fars son

I am my father's son
Låttexter av vilket innebär: Jag är min fars son
I am my father's son
Låttexter av vilket innebär: Jag är min fars son
You Are a Runner and I Am My Father's Son (Du är en Runner och jag är min fars Son) Låttexter av