A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is the Night-4 (To je noč-4) Lyrics

Umetniki: Clay Aiken (Clay Aiken)

Album: Super Hits-69 (Super zadetkov-69)

When the world was in upside down
Besedila, kar pomeni: Ko bilo svetu v glavo
I could take all the time I had
Besedila, kar pomeni: Bi lahko ves čas sem imel
But I'm not gonna wait
Besedila, kar pomeni: Ampak ne bom čakati
When a moment can vanish so fast
Besedila, kar pomeni: Kdaj lahko trenutek izgine tako hitro
Cause every kiss is a kiss you can never get back
Besedila, kar pomeni: Ker je vsak poljub poljub nikoli ne moremo dobiti nazaj

Lift me up in your arms
Besedila, kar pomeni: Me dvigne v roke
If you told me that's where heaven is
Besedila, kar pomeni: Če ste mi, da je nebesa, kjer je
(Well, you'd be right)
Besedila, kar pomeni: (No, da bi bilo prav)
I've been waiting forever for this
Besedila, kar pomeni: Sem čakal večno za to
This is the night
Besedila, kar pomeni: To je noč

When the answer to all my dreams
Besedila, kar pomeni: Če je odgovor na vse moje sanje
Is as close as a touch away
Besedila, kar pomeni: Je tako blizu, kot dotik stran
Why am I here holding back what I'm trying to say
Besedila, kar pomeni: Zakaj sem jaz tu zadržuje kaj sem poskušal povedati

Lift me up in your arms
Besedila, kar pomeni: Me dvigne v roke
If you told me that is where heaven is
Besedila, kar pomeni: Če ste mi, da je nebesa, kjer je
(Well, you'd be right)
Besedila, kar pomeni: (No, da bi bilo prav)
Hold me close to your heart
Besedila, kar pomeni: Mi držite blizu svoje srce
I will go with you to the end of the Earth
Besedila, kar pomeni: Grem z vami do konca zemlje
(And we'll fly)
Besedila, kar pomeni: (In boste letimo)
I've been waiting forever for this
Besedila, kar pomeni: Sem čakal večno za to
This is the night
Besedila, kar pomeni: To je noč

This is the night where we capture forever
Besedila, kar pomeni: To je noč, kjer smo zajemanje večno
And all out tomorrows begin
Besedila, kar pomeni: In vse jasno bodočo začeli
After tonight we will never be lonely again
Besedila, kar pomeni: Po nocoj mi nikoli ne bo osamljen znova

Lift me up in your arms
Besedila, kar pomeni: Me dvigne v roke
If you told me that is where heaven is
Besedila, kar pomeni: Če ste mi, da je nebesa, kjer je
(Well, you'd be right)
Besedila, kar pomeni: (No, da bi bilo prav)
Hold me close to your heart
Besedila, kar pomeni: Mi držite blizu svoje srce
I would go with you to the end of the Earth
Besedila, kar pomeni: Jaz bi šel z vami do konca zemlje
(And we'll fly)
Besedila, kar pomeni: (In boste letimo)
I've been waiting forever for this
Besedila, kar pomeni: Sem čakal večno za to
This is the night
Besedila, kar pomeni: To je noč
This Is the Night-4 (To je noč-4) Lyrics This Is the Night-4 (To je noč-4) Lyrics-2 This Is the Night-4 (To je noč-4) Lyrics-3