A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are a Runner and I Am My Father's Son (Zawodnik i jestem synem mojego ojca) Teksty piosenek

Artyści: Wolf Parade (Wolf Parade)

Albumu: Apologies to the Queen Mary (Przeprosiny dla Queen Mary)

I got a number on me
Znaczenie słowa: Mam kilka na mnie
I got a number
Znaczenie słowa: Mam kilka
Won't make it through the high noon sun
Znaczenie słowa: Nie sprawiają, że przez samo południe słońce
Well I am my father's son
Znaczenie słowa: Cóż, jestem synem mojego ojca
And I am my father's son
Znaczenie słowa: A ja jestem synem mojego ojca
His bed is made
Znaczenie słowa: Jego łóżko jest wykonane

And I was a hero
Znaczenie słowa: I był bohaterem
Early in the morning
Znaczenie słowa: Wczesnym rankiem
I ain't no hero
Znaczenie słowa: I ain't nie bohatera
In the night-
Znaczenie słowa: W nocy-
I am my father's son
Znaczenie słowa: Jestem synem mojego ojca

And I'll build a house inside of you
Znaczenie słowa: I będę budować dom Tobie
I'll go in through the mouth
Znaczenie słowa: Pójdę usta
I'll draw three figures on your heart
Znaczenie słowa: Będę rysować trzy postacie na Twoje serce
One of them will be me as a boy
Znaczenie słowa: Jednym z nich będzie mnie jako chłopiec
One of them will be me
Znaczenie słowa: Jednym z nich będzie mnie
One of them will be me watching you run
Znaczenie słowa: Jeden z nich będzie mnie oglądać można uruchomić
Watching you run
Znaczenie słowa: Oglądać można uruchomić
Into the high noon sun
Znaczenie słowa: W samo południe słońce
Watching you run
Znaczenie słowa: Oglądać można uruchomić
Farther than guns will go
Znaczenie słowa: Dalej niż broń trafi
You are a runner
Znaczenie słowa: Zawodnik
With a stolen voice
Znaczenie słowa: Skradzione głosem
And you are a runner
Znaczenie słowa: I jesteś runner
And I am my father's son
Znaczenie słowa: A ja jestem synem mojego ojca

I am my father's son
Znaczenie słowa: Jestem synem mojego ojca
I am my father's son
Znaczenie słowa: Jestem synem mojego ojca
You Are a Runner and I Am My Father's Son (Zawodnik i jestem synem mojego ojca) Teksty piosenek