A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is the Night-4 (Dette er den natten-4) Tekster

Artister: Clay Aiken (Clay Aiken)

Albumet: Super Hits-69 (Super treff-69)

When the world was in upside down
Tekster betyr: Da verden var i opp-ned
I could take all the time I had
Tekster betyr: Jeg kunne ta hele tiden jeg hadde
But I'm not gonna wait
Tekster betyr: Men jeg har ikke tenkt å vente
When a moment can vanish so fast
Tekster betyr: Når et øyeblikk kan forsvinne så fort
Cause every kiss is a kiss you can never get back
Tekster betyr: Fordi hver kyss er et kyss du kan aldri komme tilbake

Lift me up in your arms
Tekster betyr: Løfte meg i armene
If you told me that's where heaven is
Tekster betyr: Hvis du fortalte meg at er der himmelen er
(Well, you'd be right)
Tekster betyr: (Vel, ville du ha rett)
I've been waiting forever for this
Tekster betyr: Jeg har ventet alltid for dette
This is the night
Tekster betyr: Dette er natten

When the answer to all my dreams
Tekster betyr: Når svaret på alle mine drømmer
Is as close as a touch away
Tekster betyr: Er så nær som en berøring unna
Why am I here holding back what I'm trying to say
Tekster betyr: Hvorfor er jeg her holder tilbake det jeg prøver å si

Lift me up in your arms
Tekster betyr: Løfte meg i armene
If you told me that is where heaven is
Tekster betyr: Hvis du fortalte meg at er der himmelen er
(Well, you'd be right)
Tekster betyr: (Vel, ville du ha rett)
Hold me close to your heart
Tekster betyr: Holde meg nær hjertet
I will go with you to the end of the Earth
Tekster betyr: Jeg vil gå med deg på slutten av jorden
(And we'll fly)
Tekster betyr: (Og vi vil fly)
I've been waiting forever for this
Tekster betyr: Jeg har ventet alltid for dette
This is the night
Tekster betyr: Dette er natten

This is the night where we capture forever
Tekster betyr: Dette er natten hvor vi fange alltid
And all out tomorrows begin
Tekster betyr: Og ut morgendagens begynner
After tonight we will never be lonely again
Tekster betyr: Etter kveld vil vi aldri ensom igjen

Lift me up in your arms
Tekster betyr: Løfte meg i armene
If you told me that is where heaven is
Tekster betyr: Hvis du fortalte meg at er der himmelen er
(Well, you'd be right)
Tekster betyr: (Vel, ville du ha rett)
Hold me close to your heart
Tekster betyr: Holde meg nær hjertet
I would go with you to the end of the Earth
Tekster betyr: Jeg vil gå med deg på slutten av jorden
(And we'll fly)
Tekster betyr: (Og vi vil fly)
I've been waiting forever for this
Tekster betyr: Jeg har ventet alltid for dette
This is the night
Tekster betyr: Dette er natten
This Is the Night-4 (Dette er den natten-4) Tekster This Is the Night-4 (Dette er den natten-4) Tekster-2 This Is the Night-4 (Dette er den natten-4) Tekster-3