A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are a Runner and I Am My Father's Son (Jūs esat Runner, un es esmu sava tēva dēls) Lyrics

Mākslinieku: Wolf Parade (Wolf Parade)

Albums: Apologies to the Queen Mary (Queen Mary atvainoties)

I got a number on me
Nozīmē, ka lyrics: Es saņēmu vairākas par mani
I got a number
Nozīmē, ka lyrics: Es saņēmu vairākas
Won't make it through the high noon sun
Nozīmē, ka lyrics: Nebūs darīt to caur augstas pusdienlaikā saule
Well I am my father's son
Nozīmē, ka lyrics: Nu es esmu sava tēva dēls
And I am my father's son
Nozīmē, ka lyrics: Un es esmu sava tēva dēls
His bed is made
Nozīmē, ka lyrics: Viņa gultas tiek veikts

And I was a hero
Nozīmē, ka lyrics: Un es biju varonis
Early in the morning
Nozīmē, ka lyrics: Agri no rīta
I ain't no hero
Nozīmē, ka lyrics: Man nav nekādu varoni
In the night-
Nozīmē, ka lyrics: Nakts-
I am my father's son
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu sava tēva dēls

And I'll build a house inside of you
Nozīmē, ka lyrics: Un varēsiet veidot mājas iekšpusē no jums
I'll go in through the mouth
Nozīmē, ka lyrics: Dosimies ar caur muti
I'll draw three figures on your heart
Nozīmē, ka lyrics: Varēsiet izdarīt trīs skaitļi uz jūsu sirds
One of them will be me as a boy
Nozīmē, ka lyrics: Viens no tiem būs mani zēna
One of them will be me
Nozīmē, ka lyrics: Viens no tiem būs mani
One of them will be me watching you run
Nozīmē, ka lyrics: Viens no tiem būs man tevi palaist
Watching you run
Nozīmē, ka lyrics: Vērojot jūs darbināt
Into the high noon sun
Nozīmē, ka lyrics: Uz augsto pusdienlaikā saule
Watching you run
Nozīmē, ka lyrics: Vērojot jūs darbināt
Farther than guns will go
Nozīmē, ka lyrics: Iet tālāk, nekā šautenes
You are a runner
Nozīmē, ka lyrics: Jūs esat runner
With a stolen voice
Nozīmē, ka lyrics: Ar zagtu balss
And you are a runner
Nozīmē, ka lyrics: Un jūs esat runner
And I am my father's son
Nozīmē, ka lyrics: Un es esmu sava tēva dēls

I am my father's son
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu sava tēva dēls
I am my father's son
Nozīmē, ka lyrics: Es esmu sava tēva dēls
You Are a Runner and I Am My Father's Son (Jūs esat Runner, un es esmu sava tēva dēls) Lyrics