A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are a Runner and I Am My Father's Son (Jūs esate bėgikas ir aš mano tėvo sūnus) Dainų tekstai

Menininkai: Wolf Parade (Vilkas paradas)

Albumas: Apologies to the Queen Mary (Atsiprašome, Queen Mary)

I got a number on me
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš turiu keletą man
I got a number
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš turiu daug
Won't make it through the high noon sun
Tai reiškia, dainų tekstai: Nebus kad ji per aukštos vidurdienio saulės
Well I am my father's son
Tai reiškia, dainų tekstai: Na aš mano tėvo sūnus
And I am my father's son
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir aš mano tėvo sūnus
His bed is made
Tai reiškia, dainų tekstai: Jo lova yra pagaminti

And I was a hero
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir man buvo herojus
Early in the morning
Tai reiškia, dainų tekstai: Anksti ryte
I ain't no hero
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš ne joks didvyris
In the night-
Tai reiškia, dainų tekstai: Naktį-
I am my father's son
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš esu mano tėvo sūnus

And I'll build a house inside of you
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir aš pastatyti namą viduje jus
I'll go in through the mouth
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš eisiu per burną
I'll draw three figures on your heart
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš atkreipti trys skaičiai ant jūsų širdį
One of them will be me as a boy
Tai reiškia, dainų tekstai: Vienas iš jų bus man kaip berniukas
One of them will be me
Tai reiškia, dainų tekstai: Vienas iš jų bus man
One of them will be me watching you run
Tai reiškia, dainų tekstai: Vienas iš jų bus mane stebi tave paleisti
Watching you run
Tai reiškia, dainų tekstai: Stebi tave paleisti
Into the high noon sun
Tai reiškia, dainų tekstai: Į aukštos vidurdienio saulės
Watching you run
Tai reiškia, dainų tekstai: Stebi tave paleisti
Farther than guns will go
Tai reiškia, dainų tekstai: Kuo toliau nei ginklai bus eiti
You are a runner
Tai reiškia, dainų tekstai: Jūs esate bėgikas
With a stolen voice
Tai reiškia, dainų tekstai: Pavogtas balsu
And you are a runner
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir jūs esate bėgikas
And I am my father's son
Tai reiškia, dainų tekstai: Ir aš mano tėvo sūnus

I am my father's son
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš esu mano tėvo sūnus
I am my father's son
Tai reiškia, dainų tekstai: Aš esu mano tėvo sūnus
You Are a Runner and I Am My Father's Son (Jūs esate bėgikas ir aš mano tėvo sūnus) Dainų tekstai