A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are a Runner and I Am My Father's Son (. אתה רץ ואני הבן של אבא שלי) מילים

אמנים: Wolf Parade (מצעד וולף)

אלבום: Apologies to the Queen Mary (אני מתנצל על המלכה מרי)

I got a number on me
משמעות המילים: יש לי מספר.
I got a number
משמעות המילים: יש לי מספר
Won't make it through the high noon sun
משמעות המילים: לא תשרוד השמש בצהרי היום
Well I am my father's son
משמעות המילים: אני הבן של אבא שלי
And I am my father's son
משמעות המילים: אני הבן של אבא שלי
His bed is made
משמעות המילים: המיטה שלו עשוי

And I was a hero
משמעות המילים: ואני הייתי גיבור
Early in the morning
משמעות המילים: בשעות הבוקר המוקדמות
I ain't no hero
משמעות המילים: . אני לא גיבור
In the night-
משמעות המילים: לילה-
I am my father's son
משמעות המילים: . אני הבן של אבא שלי

And I'll build a house inside of you
משמעות המילים: אני אבנה בית בתוכך
I'll go in through the mouth
משמעות המילים: להיכנס דרך הפה
I'll draw three figures on your heart
משמעות המילים: אני לצייר שלוש דמויות על הלב שלך
One of them will be me as a boy
משמעות המילים: אחד מהם יהיה אותי בתור ילד
One of them will be me
משמעות המילים: אחד מהם יהיה אני
One of them will be me watching you run
משמעות המילים: אחד מהם יהיה אני רץ
Watching you run
משמעות המילים: רץ
Into the high noon sun
משמעות המילים: אל השמש בצהרי היום
Watching you run
משמעות המילים: רץ
Farther than guns will go
משמעות המילים: . ייתכן רובים ילך
You are a runner
משמעות המילים: . אתה רץ
With a stolen voice
משמעות המילים: עם קול גנוב
And you are a runner
משמעות המילים: אתה רץ
And I am my father's son
משמעות המילים: אני הבן של אבא שלי

I am my father's son
משמעות המילים: . אני הבן של אבא שלי
I am my father's son
משמעות המילים: . אני הבן של אבא שלי
You Are a Runner and I Am My Father's Son (. אתה רץ ואני הבן של אבא שלי) מילים