A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are a Runner and I Am My Father's Son (Είστε ένας δρομέας και είμαι ο γιος του πατέρα μου) Στίχοι

Καλλιτέχνες: Wolf Parade (Wolf Parade)

Άλμπουμ: Apologies to the Queen Mary (Συγνώμη για το Queen Mary)

I got a number on me
Στίχοι που σημαίνει: Πήρα έναν αριθμό πάνω μου
I got a number
Στίχοι που σημαίνει: Πήρα έναν αριθμό
Won't make it through the high noon sun
Στίχοι που σημαίνει: Δεν θα το κάνει μέσω ο μεσημβρινός ήλιος
Well I am my father's son
Στίχοι που σημαίνει: Λοιπόν είμαι ο γιος του πατέρα μου
And I am my father's son
Στίχοι που σημαίνει: Και είμαι ο γιος του πατέρα μου
His bed is made
Στίχοι που σημαίνει: Το κρεβάτι είναι κατασκευασμένα

And I was a hero
Στίχοι που σημαίνει: Και ήμουν ήρωας
Early in the morning
Στίχοι που σημαίνει: Το πρωί
I ain't no hero
Στίχοι που σημαίνει: Εγώ δεν είναι καμία ήρωας
In the night-
Στίχοι που σημαίνει: Στην νύχτα-
I am my father's son
Στίχοι που σημαίνει: Είμαι ο γιος του πατέρα μου

And I'll build a house inside of you
Στίχοι που σημαίνει: Και θα οικοδομήσουμε ένα σπίτι μέσα σας
I'll go in through the mouth
Στίχοι που σημαίνει: Θα πάω μέσα από το στόμα
I'll draw three figures on your heart
Στίχοι που σημαίνει: Τρεις φιγούρες θα καταλήξει στην καρδιά σας
One of them will be me as a boy
Στίχοι που σημαίνει: Ένα από αυτά θα ήθελα να είμαι σαν αγόρι
One of them will be me
Στίχοι που σημαίνει: Ένα από αυτά θα ήθελα να είμαι
One of them will be me watching you run
Στίχοι που σημαίνει: Ένας από αυτούς θα είναι μου βλέποντας σας τρέχει
Watching you run
Στίχοι που σημαίνει: Βλέποντας να εκτελέσετε
Into the high noon sun
Στίχοι που σημαίνει: Στον ήλιο μεσημέρι
Watching you run
Στίχοι που σημαίνει: Βλέποντας να εκτελέσετε
Farther than guns will go
Στίχοι που σημαίνει: Μακρύτερα από όπλα θα πάει
You are a runner
Στίχοι που σημαίνει: Είστε ένας δρομέας
With a stolen voice
Στίχοι που σημαίνει: Με ένα κλεμμένο φωνή
And you are a runner
Στίχοι που σημαίνει: Και είστε ένας δρομέας
And I am my father's son
Στίχοι που σημαίνει: Και είμαι ο γιος του πατέρα μου

I am my father's son
Στίχοι που σημαίνει: Είμαι ο γιος του πατέρα μου
I am my father's son
Στίχοι που σημαίνει: Είμαι ο γιος του πατέρα μου
You Are a Runner and I Am My Father's Son (Είστε ένας δρομέας και είμαι ο γιος του πατέρα μου) Στίχοι