A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When You're Smiling-17 (Až budete s úsměvem-17) Texty

Umělci: Woody Herman (Woody Herman)

Album: Second Herd - 1948 (Druhé stádo - 1948)

I saw a blind man,
Texty, což znamená: Viděl jsem slepý muž,
He was a kind man,
Texty, což znamená: Byl to hodný člověk,
Helping a fellow along,
Texty, což znamená: Pomoc příteli
One could not see,
Texty, což znamená: Člověk nemohl vidět,
One could not walk,
Texty, což znamená: Člověk nemohl chodit,
But they both were humming this song;
Texty, což znamená: Ale obě byly hučení tuto píseň;

When you're smiling, When you're smiling,
Texty, což znamená: Když to bolí, když se usmíváš,
The whole world smiles with you,
Texty, což znamená: Celý svět se směje s tebou,
When you're laughing, When you're laughing,
Texty, což znamená: Když ty se směješ, když se smějete,
The sun comes shining through,
Texty, což znamená: Vyjde slunce prosvítající,
But when you're crying you bring on the rain,
Texty, což znamená: Ale když brečíš, že si přinesete na déšť,
So stop your sighing be happy again,
Texty, což znamená: Tak staví své vzdechy být šťastný
Keep on smiling 'cause when you're smiling,
Texty, což znamená: Na usmívat, protože když se usmíváš,
The whole world smiles with you.
Texty, což znamená: Celý svět se směje s tebou.

I used to worry,
Texty, což znamená: Kdysi jsem se bát,
I used to hurry,
Texty, což znamená: Kdysi jsem si pospíšit,
Each time it started to rain,
Texty, což znamená: Pokaždé, když začalo pršet,
Now I see light,
Texty, což znamená: Teď vidím světlo,
Learned wrong from right,
Texty, což znamená: Naučil se špatně zprava,
And you'll never hear me complain;
Texty, což znamená: A nikdy, uslyšíte mě si stěžovat;

When you're smiling, When you're smiling,
Texty, což znamená: Když to bolí, když se usmíváš,
The whole world smiles with you,
Texty, což znamená: Celý svět se směje s tebou,
When you're laughing, When you're laughing,
Texty, což znamená: Když ty se směješ, když se smějete,
The sun comes shining through,
Texty, což znamená: Vyjde slunce prosvítající,
But when you're crying you bring on the rain,
Texty, což znamená: Ale když brečíš, že si přinesete na déšť,
So stop your sighing be happy again,
Texty, což znamená: Tak staví své vzdechy být šťastný
Keep on smiling 'cause when you're smiling,
Texty, což znamená: Na usmívat, protože když se usmíváš,
When You're Smiling-17 (Až budete s úsměvem-17) Texty

Další alba z Woody Herman