A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are a Runner and I Am My Father's Son (Вие сте един бегач и аз съм син на баща ми) Текстове на песни

Артисти: Wolf Parade (Wolf Parade)

Албум: Apologies to the Queen Mary (Извинявам се на Куин Мери)

I got a number on me
Песни значение: Аз имам един брой на мен
I got a number
Песни значение: Аз имам един брой
Won't make it through the high noon sun
Песни значение: Няма да го направи чрез пладне слънцето
Well I am my father's son
Песни значение: Ами аз съм син на баща ми
And I am my father's son
Песни значение: И аз съм син на баща ми
His bed is made
Песни значение: Леглото му се прави

And I was a hero
Песни значение: И аз бях герой
Early in the morning
Песни значение: Рано сутринта
I ain't no hero
Песни значение: Аз не е никакъв герой
In the night-
Песни значение: В нощта-
I am my father's son
Песни значение: Аз съм син на баща ми

And I'll build a house inside of you
Песни значение: И аз ще строя къща вътре в теб
I'll go in through the mouth
Песни значение: Аз ще отида през устата
I'll draw three figures on your heart
Песни значение: Аз ще изготвя три фигури на сърцето си
One of them will be me as a boy
Песни значение: Един от тях ще ми бъде като момче
One of them will be me
Песни значение: Един от тях ще ми бъде
One of them will be me watching you run
Песни значение: Един от тях ще бъдат ме гледаш тичам
Watching you run
Песни значение: Будно състояние ти тичам
Into the high noon sun
Песни значение: В пладне слънцето
Watching you run
Песни значение: Будно състояние ти тичам
Farther than guns will go
Песни значение: По-далеч от пистолети ще отидат
You are a runner
Песни значение: Вие сте бегач
With a stolen voice
Песни значение: С откраднати глас
And you are a runner
Песни значение: И вие сте бегач
And I am my father's son
Песни значение: И аз съм син на баща ми

I am my father's son
Песни значение: Аз съм син на баща ми
I am my father's son
Песни значение: Аз съм син на баща ми
You Are a Runner and I Am My Father's Son (Вие сте един бегач и аз съм син на баща ми) Текстове на песни