A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When You're Smiling-17 (Когато сте усмихнати-17) Текстове на песни

Артисти: Woody Herman (Уди Хърман)

Албум: Second Herd - 1948 (Второто стадо - 1948)

I saw a blind man,
Песни значение: Видях един сляп човек,
He was a kind man,
Песни значение: Той е един вид човек,
Helping a fellow along,
Песни значение: Помага на колегите заедно,
One could not see,
Песни значение: Един може да не вижда,
One could not walk,
Песни значение: Едно не може да ходи,
But they both were humming this song;
Песни значение: Но те и двете бяха колибри тази песен;

When you're smiling, When you're smiling,
Песни значение: Когато вие сте усмихнати, когато вие сте усмихнати,
The whole world smiles with you,
Песни значение: Целият свят усмивки с вас,
When you're laughing, When you're laughing,
Песни значение: Когато смях, когато смях,
The sun comes shining through,
Песни значение: Слънцето грее
But when you're crying you bring on the rain,
Песни значение: Но когато вие сте плаче, ви донесе на дъжда,
So stop your sighing be happy again,
Песни значение: Така че спрете вашите въздишки се радваме отново,
Keep on smiling 'cause when you're smiling,
Песни значение: Съхранява на усмихва защото когато вие сте усмихнати,
The whole world smiles with you.
Песни значение: Целият свят усмивки с вас.

I used to worry,
Песни значение: Използвах да се притеснявате,
I used to hurry,
Песни значение: Използвах да се бърза,
Each time it started to rain,
Песни значение: Всеки път, когато тя започна да вали,
Now I see light,
Песни значение: Сега виждам светлина,
Learned wrong from right,
Песни значение: Научили погрешно от дясно,
And you'll never hear me complain;
Песни значение: Никога не ще чуете ми се оплакват;

When you're smiling, When you're smiling,
Песни значение: Когато вие сте усмихнати, когато вие сте усмихнати,
The whole world smiles with you,
Песни значение: Целият свят усмивки с вас,
When you're laughing, When you're laughing,
Песни значение: Когато смях, когато смях,
The sun comes shining through,
Песни значение: Слънцето грее
But when you're crying you bring on the rain,
Песни значение: Но когато вие сте плаче, ви донесе на дъжда,
So stop your sighing be happy again,
Песни значение: Така че спрете вашите въздишки се радваме отново,
Keep on smiling 'cause when you're smiling,
Песни значение: Съхранява на усмихва защото когато вие сте усмихнати,
When You're Smiling-17 (Когато сте усмихнати-17) Текстове на песни

Повече албуми от Уди Хърман